Bo warto DOBRZE znać rosyjski.

KURSY DLA TŁUMACZY

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO

WYMAGANIA FORMALNE: kto może zostać tłumaczem przysięgłym?  informacja ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości

INFORMACJE O KURSIE

Uczestnik kursu przygotowuje się merytorycznie do egzaminu (w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych), zapoznaje ze specyfiką egzaminu oraz przydatną literaturą. W trakcie szkolenia realizowane są między innymi następujące zagadnienia:

  • zasady translatoryczne i formalnoprawne tłumaczenia dokumentów  uwierzytelnionych;
  • podstawowe zasady sztuki przekładu prawniczego;
  • prowadzenie repertorium tłumacza;
  • ćwiczenia z zakresu tłumaczeń (tłumaczenia a vista i konsekutywne,  tłumaczenia pism procesowych, dokumentów metrykalnych, notarialnych, dokumentów  handlowych, umów cywilno-prawnych, celnych etc.);
  • ćwiczenia z zakresu tłumaczenia dokumentacji w postępowaniu cywilnym oraz karnym.

Warunkiem uzyskania certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu jest uzyskanie wymaganej liczby punktów w próbnym skróconym egzaminie na tłumacza przysięgłego.


ORGANIZACJA KURSU

Kurs prowadzony jest w formie indywidualnych zajęć on-line z native speakerem oraz tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego z wieloletnim doświadczeniem pracy w zawodzie. 

Taka forma zajęć zakłada możliwość dopasowania godzin spotkań oraz programu kursu indywidualnie pod potrzeby Kursanta. Na zajęciach indywidualnych czas na naukę jest wykorzystany maksymalnie. Przy kursie on-line oszczędzamy dodatkowo czas i pieniądze przeznaczane na dojazd i nocleg. 

Zajęcia odbywają się przy pomocy komunikatora Skype.

Koszt kursu to 80zł/godzina lekcyjna. Kurs obejmuje minimum 40 godzin. Jest możliwość płatności ratalnej w maksymalnie 4 ratach. Zgłoszenia prosimy nadsyłać przez formularz zgłoszeniowy w zakładce kontakt.
Kontakt


Centrum Języka Rosyjskiego "Rosjanka"
Ul. Gdańska 81 (Przy Tesco)
90-613 Łódź


tel.: 791 530 073
(Infolinia czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 14:00-17:00)